"Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi."

Interviewer: "So Jimi, what's it like to be the best guitarist in the world?"
Jimi Hendrix: "I don't know, ask Rory Gallagher."

"Hudba je klíčem k ženskému srdci." - J. G. Seume


"Když člověk najde hudbu, která ho sklátí rozkoší, nalezl jeden z divů světa." - Já


Říjen 2009

Stairway to Heaven

29. října 2009 v 13:06 LZ-Písně
STAIRWAY TO HEAVEN
Led Zeppelin

"Myslel jsem si, že "Stairway to heaven" vyjadřovala něco jako podstatu naší skupiny. Bylo tam všechno a skupinu to ukázalo v nejlepším světle. Pro nás to byl prostě milník." - Jmmy Page

Jak řekl Jimmy Page, Stairway to heaven vyjadřuje celé Zeppelíny. Podle mě, když si pustíte Stairway.... vidíte Zeppelíny v celé jejich kráse. Obsahuje všechno čím Led Zeppelin jsou, vybrnkávání kytary, kde vám začíná husí kůže, pokračuje to Plantovým klidným hlasem, Bonhamovým bubnováním, ke kterému si dupete nohou, Plantovým úžasným křičákem, Jimovými uchvacujícími sóly, které na sebe navazují skvěle, Plantová hříva pohazující sem a tam a Pageovým pohybem v rytmu kytary zakončujícím uklidňujícím hlasem Planta.
Stairway To Heaven
Schody do nebe


There's a lady who's sure all that glitters is gold
Znám dívku, která je přesvědčená, že všechno co se třpytí je zlato.
And she's buying a stairway to heaven.
A kupuje si cestu do nebe.
When she gets there she knows, if the stores are all closed
A když přijde na známé místo, přestože jsou všechny obchody zavřené,
With a word she can get what she came for.
stačí slovo a dostane pro co přichází.
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven.
Ooh, ooh, a kupuje si cestu do nebe.


There's a sign on the wall but she wants to be sure
Na zdi je znamení, ale ona se chce ujistit,
'Cause you know sometimes words have two meanings.
protože, víš, někdy nejsou slova jednoznačná
In a tree by the brook, there's a songbird who sings,
A na stromě u potůčk, sedí slavík a zpívá.
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Někdy se totiž všechny naše sny nemusí vyplnit.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, a to mě udivuje.
Ooh, it makes me wonder.
Ooh, a to mě udivuje.

There's a feeling I get when I look to the west,
Při pohledu na západ se mě zmocňuje pocit,
And my spirit is crying for leaving.
že má duše křičí, abych odešel.
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,
Ve svých myšlenkách jsem viděl kroužky dýmu vznášející se mezi stromy
And the voices of those who stand looking.
a slyšel hlasy těch, co zůstávají bdělí.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, a to mě udivuje.
Ooh, it really makes me wonder.
Ooh, a to mě opravdu udivuje.

And it's whispered that soon if we all call the tune
A šeptá se, že brzy, pokud všichni uposlechneme volání,
Then the piper will lead us to reason.
flétnista nám dá důvod.
And a new day will dawn for those who stand long
A svítání počne nový den pro ty kdo vydrží vzhůru.
And the forests will echo with laughter.
A lesy budou odrážet ozvěny smíchu.

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now,
A když uslyšíš šramot v keři, zůstaň klidný.
It's just a spring clean for the May queen.
Je to jen jarní sprška květnové královny.
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
Ano, můžeš jít dvěma cestami, ale bude to dlouhý běh.
There's still time to change the road you're on.
Stále je ještě čas změnit cestu, po které jsi se vydal.
And it makes me wonder.
Ooh, a to mě udivuje.

Your head is humming and it won't go, in case you don't know,
V hlavě ti bzučí a nezlepší se to, pokud nevíš,
The piper's calling you to join him,
že tě dudák volá, aby ses připojil.
Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know
Drahá paní, můžeš slyšet vítr vát,
ale věděla jsi,
Your stairway lies on the whispering wind.
že tvá cesta spočívá na šeptajícím větru?

And as we wind on down the road

A jak scházíme dolů po cestě,
Our shadows taller than our soul.
a naše stíny převyšují naše duše,
There walks a lady we all know
přichází po ní dívka, již všichni známe.
Who shines white light and wants to show
Září bílým světlem a chce nám ukázat,
How everything still turns to gold.
jak se vše mění ve zlato.
And if you listen very hard
A když se velmi pozorně zaposloucháš,
The tune will come to you at last.
zaslechneš nakonec tu melodii.
When all are one and one is all
Kdy všichni jsme jedním a jeden je všemi.
To be a rock and not to roll.
Být skálou a nepovolit.

And she's buying a stairway to heaven.
A kupuje si cestu do nebe.
Našla jsem verzi, kde to zní jak vážné hudby, tak se když tak podívejte:


Whole Lotta Love

21. října 2009 v 19:43 LZ-Písně
WHOLE LOTTA LOVE
Led Zeppelin

"Whole Lotta Love něco, co sám potřebuji, něco, co musím mít. Držíme to v sobě po celou dobu, a kdyyž přijdeme na pódiu, vypustíme to na svobodu." - Robert Plant


You need coolin', baby, I'm not foolin',
I'm gonna send you back to schoolin',
Way down inside honey, you need it,
I'm gonna give you my love,
I'm gonna give you my love.

*Wanna Whole Lotta Love (X4)

You've been learnin', baby, I bean learnin',
All them good times, baby, baby, I've been yearnin',
Way, way down inside honey, you need it,
I'm gonna give you my love... I'm gonna give you my love.

* Chorus

You've been coolin', baby, I've been droolin',
All the good times I've been misusin',
Way, way down inside, I'm gonna give you my love,
I'm gonna give you every inch of my love,
Gonna give you my love.

* Chorus

Way down inside... woman... You need... love.

Shake for me, girl. I wanna be your backdoor man.
Keep it coolin', baby.


singl: Stand by me

21. října 2009 v 19:33 | Alexandra |  John Lennon
Miluju tu jednoduchou, krásnou kytaru na začátku této Lennonvy verze písničky Stand by me od B.E.KingaWhen the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No I won't be afraid
No I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me

And darling, darling stand by me
Oh, now, now, stand by me
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
No I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darling, darling stand by me
Oh, stand by me
Stand by me, stand by me, stand by me

Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh, now, now, stand by me
Oh, stand by me, stand by me, stand by me

Darling, darling stand by me
Stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me


Když noc přichází
A krajina je tmavá
A měsíc je jediným světlem, které vidíme
Ne, nebudu se bát
Ne, nebudu se bát
tak dlouho dokud stojíš, stojíš při mě

A miláčku, miláčku, stůj při mně
Oh, teď, teď, stůj při mně
Stůj při mně, stůj při mně

Jestliže obloh, na kterou se díváme
By se měla zhroutit a spadnout
A hora by se zhroutila do moře,
Nebudu brečet, nebudu brečet
Ne, nebudu ronit slzy
Tak dlouho dokud stojíš, stojíš při mně.

A miláčku, miláčku, stůj při mně
Oh, teď, teď, stůj při mně
Stůj při mně, stůj při mně

Jakmile budeš mít problém, tak nebudeš při mš stát
Ale teď, teď, stůj při mně
Oh, stůj při mně, stůj při mně, stůj při mně.

Miláčku, miláčku, stůj při mně
Stůj při mně
Stůj při mně, stůj při mně, stůj při mně.


Led Zeppelin - Příběh skupiny a její hudby

20. října 2009 v 17:10 | Alexandra |  Knihy


autor: Keith Shadwick

Biografie jedné z nejslavnějších rockových skupin na světě, která za sebou nechala hodiny vynikající a dodnes inspirující hudby. Skupina Led Zeppelin se zformovala ve druhé polovině roku 1968, aby naplnila cíle kytaristy uvadajících Yardbirds Jimmyho Page. Za pouhý rok se kapela - Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham - stala jednou z největších událostí na rockové scéně. Zůstala na vrcholu až do svého zániku následujícího po Bonhamově smrti v roce 1980. Toto nové svěží dílo, které napsal Keith Shadwick, autor knihy Jimi Hendrix: muzikant, vychází v pravý čas. Dlouho jsme skupině Led Zeppelin dlužili nové ohodnocení jejích uměleckých kvalit - tato kniha dluh splácí. Skupina Led Zeppelin sice v roce 1980 ukončila činnost, ale její odkaz žije dál. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones a John Bonham vždycky považovali hudbu, kterou dělali na pódiu nebo ve studiu, za něco velmi důležitého. Tato pečlivě napsaná kniha se odvrací od dobře zaznamenaných excesů členů Led Zeppelin na koncertních turné a zaměřuje se na průzkum faktů, které z nich udělaly největší rockovou kapelu své doby s trvalým vlivem na další generace hudebníků. Biografie je rozdělena na 17 kapitol podle jednotlivých časových úseků, nechybí podrobná diskografie, filmografie, přehled jednotlivých turné kapely, doslov k českému vydání, dvě obrazové přílohy - celkem 60 většinou dosud nikde nepublikovaných fotografií.

Zakk Wylde - podrobnosti

17. října 2009 v 20:15 | Alexandra |  Zakk Wylde

Narodil se 14. ledna v Bayonne ve státě New Jersey vl. jménem Jeffrey Philip Wiedlandet.
Je to kytarista, sklatadel, zpěvák, hráč na piano.

Kytaru měl poprvé v ruce v 8 letech, ale do 15let vzhlížel k fotbalovým vzorům.
Když začal navštěvovat Jackon Memorial Hight school seznámil se se synem fotbalového trenéra. V té době vzal kytaru ,,do ruky,, podruhé, začal vzhlížet ke kytaristům a měl touhu být tak dobrý jako oni.

"Od prvního okamžiku mi Leroy Wright imponoval, měl dlouhý vlasy a Harleye Davidsona, byl o deset let starší, zkrátka cool. Jak mě seznámil s elektrickou kytarou a muzikou Franka Marina, Hendrixe, Trowera, najednou jsem dočista zapomněl na svou fotbalovou kariéru.´´ Z.W.


Začátky
První kapela, ve které Z.Wylde hrál se jmenovala Stone Henge, hráli repertoár Rush, Black Sabbath, Ozzy Osboutna ad. V 18 letech začal pracovat v supermarketu a hrál s místními skupinami. Když začal skládat vlastní věci založil skupinu Zyris. V této době si poprvé změnil své jméno na Zakari Wyland (podle seriálu Ztraceni ve vesmíru - Dr. Zakari). Začal učit hru na kytaru.

Éra s Ozzym Osbournem
O konkurzu na místo kytaristy k Ozzy Osbournovi v rozhlasové show Howarda Sterna se dozvěděl od svojí přítelkyně a pozdější manželky Barbaranne. První koncert s Ozzym absolvoval ve věznici. Ozzym definitivně přejmenovaným na Zakk Wylde. První albu, které natočil jako kytarista O.O. - No Rest for the Wicked z roku 1988. Následovalo mnoho koncertů, k zásadním: vystoupení patřilo na moskevském Peace Festivalu v roce 1989, kde vystupovali i Skid Row, Motley Crue, Scoprpions ad.

rok 1991
Album No More Tears z r.1991 mělo obrovský celosvětový komerční úspěch. Objevila se na něm skladba Mamma I`m Comin Home, ve kterém najdeme typický Zakkovům rukopis jeho kytary.

Pride & Glory
Roku 1992 Zakk Wylde založil tudle formaci jako svůj první sólový
projekt. Stejnojmenné cd bylo první a zároveň jediné co spolu toto trio natočilo. CD se prodávalo dobře, ale ne výborně ač je jeho materiál nadčasový a spoustu fanoušků ho považuje za nejlepší co kdy Zakk natočil. Na posledním koncertě, který Zakk Wylde´s Pride & Glory odehráli, hrál také Slash jako ¨host¨. Roku 1994 Zakk Wylde´s Pride & Glory zanikli.


rok 1996
Zakk věčné studiové dohady s Ozzym na albu Ozzmosis léčil v blízkém nočním baru s akustickou kytarou přehráváním svých nápadů, jež na Ozzmosis nenašly uplatnění a později se staly základem alba Book of Shadows.


Začátek Black Label Society
Na přelomu května a června 1998 bylo natočeno první album jménem Sonic Brew sóloveho projektu s názvem Hell´s Kitchen , jméno bylo však již chráněno patentem a tak hudebníkům padla do oka přítomná láhev Black Label Whisky - vznik dnes stále slavnějších metalových Black Label Society.

Over The Hills And Far Away

6. října 2009 v 19:33 LZ-Písně
OVER THE HILLS AND FAR AWAY
Led ZeppelinHey lady--you got the love I need
Maybe more than enough.
Oh Darling... walk a while with me
You've got so much...

Many have I loved - Many times been bitten
Many times I've gazed along the open road.

Many times I've lied - Many times I've listened
Many times I've wondered how much there is to know.

Many dreams come true and some have silver linings
I live for my dream and a pocketful of gold.

Mellow is the man who knows what he's been missing
Many many men can't see the open road.

Many is a word that only leaves you guessing
Guessing 'bout a thing you really ought to know, ooh!
You really ought to know...

singl : Sweet Home Alabama

6. října 2009 v 19:20 | Alexandra |  Lynyrd Skynyrd
pro slunečné melodické sny jako stvořená ..


Big wheels keep on turning
Carry me home to see my kin
Singing songs about the Southland
I miss Alabamy once again
And I think its a sin, yes

Well I heard mister Young sing about her
Well, I heard ole Neil put her down
Well, I hope Neil Young will remember
A Southern man don't need him around anyhow

Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet Home Alabama
Lord, I'm coming home to you

In Birmingham they love the governor
Now we all did what we could do
Now Watergate does not bother me
Does your conscience bother you?
Tell the truth

Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet Home Alabama
Lord, I'm coming home to you
Here I come Alabama

Now Muscle Shoals has got the Swampers
And they've been known to pick a song or two
Lord they get me off so much
They pick me up when I'm feeling blue
Now how about you?

Sweet home Alabama
Where the skies are so blue
Sweet Home Alabama
Lord, I'm coming home to you

Sweet home Alabama
Oh sweet home baby
Where the skies are so blue
And the governor's true
Sweet Home Alabama
Lordy
Lord, I'm coming home to you
Yea, yea Montgomery's got the answer

singl : Travellin' Man - 1976

6. října 2009 v 19:16 | Alexandra |  Lynyrd Skynyrd


I was born a travellin' man, that's all I'll ever be
Moving around from town to town its what makes me so free
My father was a trucker for the years since '23
On the day that I was born his blood was left for me
I'm a travellin' man
Travellin' Man -- that's what I am
Travellin' Man
Travellin' Man
That's what I am

Travellin' man -- that's what I am
No one puts a hold on me
You'll see me once or maybe twice
That's all you'll see of me
All you pretty women Lord, I hope you understand
Don't be a fool and fall in love with a travellin' man
I'm a travellin' man
Travellin' Man -- that's what I am
Travellin' Man
Travellin' Man
That's what I am
Travellin' man -- that's what I am
But at least I'm free

Travellin' man
Oh that's what I am

Travellin man -- that's what I am, Lord I move so fast
I have had so many women, none of them have lasted
---
---
Travellin' Man -- that's what I am
Travellin' Man
Travellin' Man

singl : Simple man

6. října 2009 v 19:10 | Alexandra |  Lynyrd Skynyrd
K písničce se netřeba vyjadřovat :-), a k textu taky ne - All that you need is in your soul ..


Mama told me when I was young
Come sit beside me, my only son
And listen closely to what I say.
And if you do this
It will help you some sunny day.
Take your time... Don't live too fast,
Troubles will come and they will pass.
Go find a woman and you'll find love,
And don't forget son,
There is someone up above.

(Chorus)
And be a simple kind of man.
Be something you love and understand.
Be a simple kind of man.
Won't you do this for me son,
If you can?

Forget your lust for the rich man's gold
All that you need is in your soul,
And you can do this if you try.
All that I want for you my son,
Is to be satisfied.

(Chorus)

Boy, don't you worry... you'll find yourself.
Follow you heart and nothing else.
And you can do this if you try.
All I want for you my son,
Is to be satisfied.

(Chorus)

singl : Coming Home -1987

6. října 2009 v 19:05 | Alexandra |  Lynyrd Skynyrd
Lynyrd Skynyrd mají vážně dobré písničky